Opinión
Terraferida demana una reducció immediata dels creuers

Terraferida demana una reducció immediata dels creuers

Actualizado el 14/08/2019 12:25                Compartir

Els creuers arribats a Palma al llarg de 2018 haurien cremat fins a 63.369 tones de fuel-oil durant el seu amarrament al port, un consum de combustible que evidencia la dimensió de la contaminació que generen així com el seu impacte sobre la salut pública. Amb només 2,5 mesos més, haurien emès quasi les mateixes tones que el petrolier Prestige abocà a la mar el 2002 (70.000). Traduït a gas-oil, el consum de tot aquest fuel permetria que quasi 20.000 cotxes (18.890) fessin la volta a tota la circumferència de la Terra.

La recerca de Terraferida s’ha centrat en la recopilació i anàlisi de les dades relatives al nombre de visites dels creuers a Palma publicades a la web de Ports de Balears. S’ha consultat el registre històric dels atracaments de tots els vaixells entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, revisant una a una les operacions i destriant els creuers a partir de la informació que aporta l’Autoritat Portuària. Les dades mostren com Palma va rebre 591 visites al llarg de 267 dies que suposaren un total de 8.464 hores de funcionament dels motors a port. Més del 70% dels dies de 2018 hi hagué com a mínim un creuer al port. Concretament, durant 96 dies sols hi hagué 1 creuer, durant 74 dies en coincidiren 2, durant 55 dies, 3 i durant 29 dies, 4. Els dies amb més afluència foren el 24 i 28 d’abril, el 15 de maig, el 28 de juny, el 28 de juliol, el 18 i 22 de setembre i el 9, 13, 16, 27 i 28 d’octubre, amb 5 creuers cada un. L’1 de maig arribaren a coincidir-ne 6. Els creuers amb més visites foren: Costa Diadema, amb 48; Aidaprima, amb 30; Norwegian Epic, amb 28; Marella Explorer, MSC Fantasia i Simphony of the Seas, amb 27 cadaun; Marbella Dream i MSC Divina, amb 26 cada un i Costa Victoria, amb 25. L’estada mitjana dels creuers a port va ser de 16 hores i 45 minuts.

Aquesta informació i l’obtinguda sobre les especificitats tècniques de cada motor (potència, consum i equivalència d'emissions en grams de contaminants per grams de fuel-oil cremats) ens ha permès estimar el consum de fuel i les emissions de gasos contaminants generats a port. Tenint present que no apaguen mai els motors, per mor que han d’alimentar el seu sistema contínuament, i que a port funcionen al voltant del 75% de la seva potència màxima, els creuers atracats al port de Palma el 2018 haurien abocat a l’atmosfera:


● 202.310 tones de CO2.
● 5.562 tones d’òxids de nitrogen (NOx).
● 3.436 tones de diòxid de sofre (SO2).
● 776 tones de partícules de 10 micres (PM10).
● 293 tones de monòxid de carboni (CO).
● 178 tones d’hidrocarburs no cremats (HC)
● 348 grams de poliaromàtics (PAH).

Per entendre millor la magnitud de les emissions generades pels creuers a port, les hem comparat amb les generades per la Central d’Es Murterar durant tot el 2015 (darrer any amb dades completes), que funciona durant 24 hores cada un dels 365 dies de l’any:

● 1.987.100 tones de CO2.
● 2.395 tones d’òxids de nitrogen (NOx).
● 4.150 tones de diòxid de sofre (SO2).
● 123 Tones de partícules de 10 micres (PM10).

Així, observam que, el 2018, els creuers emeteren 6,3 i 2,3 vegades més partícules (PM10) i més òxids de nitrogen (NOx), respectivament, que Es Murterar, mentre que quasi n’igualaren l’emissió de diòxid de Sofre (SO2) i emeteren fins al 10% de tones de CO2 que emet la central.


Posen en risc la salut de les persones.

Les partícules PM10, amb una mida entre 2.5 i 10 µm, són altament perjudicials per a la salut humana, ja que augmenten el risc de patir malalties respiratòries i oncològiques. Per altra banda, els òxids de nitrogen, que també tenen múltiples efectes negatius sobre el medi ambient, com la contribució a l’escalfament global, la formació de pluja àcida, la destrucció de la capa d’ozó i la formació de boirum (smog) i d’altres contaminants atmosfèrics, contribueixen a la formació d’ozó a nivell local, el qual té importants efectes sobre la salut de les persones. Així mateix, el diòxid de sofre (SO2) és un gas tòxic i un dels principals responsables de la pluja àcida.


Contaminen Palma, tributen a paradisos fiscals.

Terraferida també ha tengut accés a les dades relatives als països de les banderes usades pels creuers al Port de Palma, un total de 14: Itàlia, Gran Bahames, Malta, Panamà, Illes Marshall, Bahames, Noruega, Bermudes, França, Luxemburg, Saint Vicent i les Granadines, Bahrain, Holanda, Regne Unit. Com a mínim, el 65% de les visites es fan amb banderes de paradisos fiscals (*), un percentatge que se situaria en el 99% si s'acabàs confirmant que les banderes italianes corresponen a Trieste (zona franca comparable a un paradís fiscal dins Itàlia). La volatilitat de les banderes usades és enorme. Per exemple, el 2018 el Costa Diadema visità Palma 48 vegades usà 7 banderes diferents, mentre que l’Aidaprima féu 30 visites i n’usà fins a 6 distintes. Sens dubte, aquestes companyies usenels paradisos fiscals a conveniència per eludir pagar impostos i esquivar la legislació ambiental i laboral dels països que visiten.


Per tot això, des de Terraferida demanam:

 reduir el turisme de creuers, assegurant que en cap moment n’hi hagi més d’un a Port.
 millorar els sistemes de control i monitoratge de les concentracions de gasos i partícules contaminants al port i altres indrets de Palma, mitjançant el desplegament de sensors acurats que permetin un seguiment rigorós de les seves concentracions, susceptibles d’afectar la salut humana.
 informar la població dels resultats del control i monitoratge de les concentracions de gasos i partícules proporcionats pels sensors.
 controlar, per part de l’Autoritat Portuària, les operacions de canvi de combustible al port i les certificacions ambientals dels vaixells.
 regular mitjançant la Llei de Canvi Climàtic tots els aspectes relatius a l'activitat dels creuers en què l’Administració autonòmica tengui competències, com, per exemple, els objectius de reducció d'emissions de gasos contaminants.

Com a responsable de la salut pública, exigim al Govern Balear, que controli l’activitat dels creuers i prengui les mesures oportunes per tal de garantir als ciutadans de Palma una qualitat de l’aire que no superi els límits de gasos contaminants que marca la legislació europea vigent. (*) Es consideren Paradisos Fiscals aquelles regions que reuneixen els següents requisits:
1. Impostos baixos o nuls.
2. Secret bancari i manca de transparència.
3. Legislació que no permet l’intercanvi d’informació amb altres països.
4. Absència de registre de l’activitat econòmica de les empreses que hi operen.

Comentarios

Ahora en portada
Noticias Mallorca