Palma
L'Ajuntament de Palma fa un acte de reparació a la figura d'Ateu Martí, funcionari de la casa assassinat el juliol del 36

L'Ajuntament de Palma fa un acte de reparació a la figura d'Ateu Martí, funcionari de la casa assassinat el juliol del 36

Actualizado el 31/07/2020 12:45                Compartir

El Ple de l'Ajuntament de Palma aprovà una moció per a la reparació moral i la recuperació de la memòria d'Ateu Martí,funcionari de la casa assassinat el 29 de juliol del 1936. El plenari donà elvist-i-plau a declarar injusta i il·legítima la violència exercida contra AteuMartí el 29 de juliol del 36; declarar injusta i improcedent la destitució deMartí com a funcionari de l'Ajuntament i declarar injust l'acord del Ple del 27de novembre del 36 pel qual es denegà a la seva esposa, Joana Mas, els dretspassius de viduïtat acusant Martí d'haver abandonat el seu lloc de feina i lesseves responsabilitats una vegada començada la guerra. També va sortir endavantun altre acord de ple en què s'insta al Ministeri de Justícia, en compliment dela Llei deMemòria Històrica, que faci una declaració de reparació i reconeixementpersonal a Martí.

Ateu Martí va ser assassinat el 29 de juliol de 1936, ara fa 84 anys, perla seva militància comunista i maçònica per presidir la Lliga Laica i pel seuactivisme. Una vegada mort, tant ell com la seva família varen patir unacampanya de difamació pública impulsada per les autoritats. Martí mantenia unarelació molt estreta amb diversos col·lectius d'esquerres, maçons i laics de la ciutat, així com també amb elnucli de s'Arenal i Les Cadenes. Va ser servidor públic a l'Ajuntament dePalma, on exercí diferents funcions i va arribar a ser cap de negociat. Pel quefa a la seva tasca política cal destacar el reconeixement i l'agraïment que limanifestà el consistori el 6 de maig de 1931 per la seva actuació dirigint imantenint l'ordre públic al capdavant de la Guàrdia Republicana el dia de la proclamació de la República a la Ciutat, la qual cosa vapermetre que no hi hagués cap víctima ni incident important.

El regidor d'Educació i Política Lingüística, Llorenç Carrió, afirmà que "ambaquesta actuació fem un acte de reparació, memòria i justícia cap a una de lesfigures més destacades del primer terç del segle XX de la societat mallorquinai un treballador públic de l'Ajuntament"


Comentarios

Ahora en portada
Noticias Mallorca