Cultura

Fundació Teatre del Mar: Les imatges exposades son de produccions de la companyia titular

Fundació Teatre del Mar: Les imatges exposades son de produccions de la companyia titular

Actualizado el 13/03/2020 13:23                Compartir

Comunicat de Teatre del Mar

La Fundació Teatre del Mar és una entitat amb finalitats culturals i socials classificada i inscrita com a fundació cultural privada, dia 22 d’abril de 1993, (BOIB núm. 59, del 13 de maig de 1993) amb el núm. FIB-B-20, que desenvolupa la seva activitat de manera contínua des del 1993.

El seus objectius són:

  • La promoció, la producció, la gestió, la programació i la difusió d'espectacles teatrals dirigits a un públic majoritari, a partir d'uns postulats estètics i cívics que atenguin l'interès públic i general, com expressió d'una forma artística, creativa, plural i contemporània.
  • L'extensió de les activitats pròpies a altres àmbits de les arts de l'espectacle, tant en aspectes creatius com els que fan referència a la reflexió, l’anàlisi i la difusió d’aquestes matèries.
  • La consecució i el sosteniment de les infraestructures i dels mitjans tècnics i d'ordre professional necessaris per desenvolupar aquestes activitats en condicions òptimes, així com els recursos financers que els han de fer possible.
  • El foment de tot tipus d'accions destinades a un major coneixement i difusió de les arts de l'espectacle, tant dins el context cultural propi de les Illes com en altres àmbits culturals, molt especialment el que es refereix a la divulgació de la realitat cultural de les Illes fora de les nostres fronteres.
  • La realització d'activitats de formació professional, tant pel que fa a l'ordre artístic com al tècnic, en relació i col·laboració amb altres institucions semblants.
  • La recollida i la conservació del Patrimoni històric i documental referent a les activitats teatrals i d'espectacles, amb la finalitat de facilitar la seva utilització per part d'estudiosos i les iniciatives de difusió dirigides a l'entorn públic.
  • Promoure tot tipus d’acció social al nostre entorn a través de les eines que aporta la cultura, i les arts escèniques en particular, per incidir en accions en favor del benestar social.

Les activitats de la Fundació defensen l’activitat cultural d'una forma artística, creativa, plural, contemporània i democràtica. Això suposa l’exposició de multitud de processos, procediments i reflexions a partir de la llibertat creativa, del respecte artístic i de la pluralitat de les propostes. Amb una sola excepció: la del feixisme, la intolerància i l’abús de poder.

Pel que fa a l’escrit del 29 de gener, signat per Pep Ignasi Aguiló, en nom de l’entitat Plis, que vàrem rebre de manera parcial (hi faltaven fulls) el 3 de febrer i, ja complet, avui 10 de març de 2020, i que fa referència a un quadre de Lenin, hem d’avançar que aquesta imatge no és a la ubicació assenyalada des de finals de 2019, a conseqüència d’alguna de les rotacions d’imatges o objectes que s’exposen, tant al bar del vestíbul com al de la carpa del nostre recinte escènic.

Com vàrem manifestar en primer lloc a l’Ajuntament de Palma, l’entitat denunciada, no entenem que la queixa no ens arribàs en primer lloc a l’organització responsable, que és la Fundació Teatre del Mar, una entitat transparent que a través dels molts dels canals dels quals disposa recull, tramita i dona resposta a tots els suggeriments, queixes o consideracions que rebem.

No entenem la raó d’aquesta omissió, si no és que l’objectiu perseguit amb la denúncia sigui un altre diferent del que exposa (segons diuen: “retirar el quadre”) i amagui una intenció política amb l’ànim d’afectar la institució municipal més que un desig d’expressar una preocupació relacionada amb valors democràtics.

En aquest punt, pensam que és adequat aclarir que les imatges que s’exposen a les dependències del Teatre del Mar es corresponen a pòsters, fotografies o objectes que en un moment o un altre han estat presents en espectacles que s’hi han programat.

Els materials exposats corresponen, especialment, a produccions de la companyia titular, Iguana Teatre, caracteritzada, com descriu el reconegut crític teatral Jordi Bordes, com una companyia amb espectacles «que majoritàriament denuncien l’abús de poder».

Als diferents espais: bar del teatre, al vestíbul i a la Carpadiem, han aparegut, a més del retrat de Lenin −que va ser present en un espectacle demolidor sobre les conseqüències de l’horror stalinista− retrats de dictadors criminals i psicòpates com Francisco Franco o Mao Tse Tung, presents en espectacles com Llum Trencada o Ricard 3, retrats que també s’han exposat a les dependències del Teatre del Mar.

La posició de la Fundació Teatre del Mar, i estam segurs que és compartida per la companyia Iguana Teatre, és la d’un absolut rebuig a tots el règims totalitaris, soviètics o no, i la preocupació pel neofeixisme que ara retornat a molts països europeus i, especialment, a l’Estat espanyol, amb partits d’extrema dreta que enyoren el passat franquista i presenten uns postulats intolerants. Per cert, l’anterior president d’aquesta entitat, Plis, va anar de número cinc a les llistes al Parlament de les Illes Balears per un partit d’extrema dreta.

Al final del seu escrit, l’associació Plis, educación por favor, diu:

«los fines de interés general indicados en el artículo 3 de la ley 50/2002, texto citado, se acumulan numerosas alteraciones históricas, muy pocas de las cuales son simples errores, que pueden considerarse sin duda como manipulaciones inspiradas por un evidente deseo de manipulación ideológica, de tipo nacionalista pancatalanista»

Resulta difícil aclarir quina és la intenció d’aquesta redacció, però hem de confessar que ja sigui simplement per la qüestionable construcció gramatical o perquè darrera hi és latent un ànim de mesclar ous amb caragols amb finalitats poc clares, mostrant una semblança claríssima amb la famosa seqüència cinematogràfica del contracte dels germans Marx: «la part contractant de la part contractada», d’Una nit a l’òpera, des d’aquest punt de vista, ens declaram absolutament i rotunda marxistes.

La defensa de la llibertat creativa, el respecte artístic i la pluralitat de les propostes, és compartida per milers d’espectadors que confien en el Teatre del Mar. Així i tot, si alguna imatge ha causat algun malentès a alguna persona que no ha seguit la trajectòria anti totalitària del Teatre del Mar, li demanam disculpes.

El Teatre del Mar continuarà allotjant espectacles que denunciïn les pràctiques criminals de dictadures feixistes i, especialment i per proximitat, les que derivaren del règim criminal de terror franquista que encara manté més de cent mil persones a les cunetes.


Comentarios

Ahora en portada
Noticias Mallorca