Part Forana
El GOB denuncia l'explotació il·legal de dos aparcaments al xibiu de cala Sa Nau, en espai natural protegit

El GOB denuncia l'explotació il·legal de dos aparcaments al xibiu de cala Sa Nau, en espai natural protegit

Actualizado el 09/06/2022 11:59                Compartir

L’Ajuntament de Felanitx ja havia adjudicat l’explotació dels serveis de temporada a les platges, temporades 2019, 2020 i 2021, a l’empresa MARPOSTSUNBEACH MALLORCA SL.

Aquest any 2022, una vegada obtinguda l’autorització de la cap de la Demarcació de Costes, l’Ajuntament de Felanitx ha adjudicat una prorroga de l’explotació dels serveis de temporada a ca la sa Nau per la temporada 2022, a l’empresa MARPOSTSUNBEACH MALLORCA SL.

Al 2018, el GOB ja va denunciar aquesta mateixa empresa per ocupació excessiva i il·legal de l'espai públic i l'incompliment reiterat amb el que estableix l'autorització per ocupació de bens de domini públic marítim terrestre per l'explotació d'instal·lacions de temporada en el litoral de Felanitx(2018-2021), concretament a s'Arenal de Portocolom, Cala Marçal i Cala sa Nau.

Actualment, a la Cala sa Nau, la Demarcació de Costes a les Illes Balears, ha autoritzat les instal·lacions següents:

• 38 hamaques i 19 para-sols.
• 19 caixes de seguretat.
• 1 quiosc-bar de 20 m2
• 10 taules i 40 cadires, en una plataforma de 50 m2
• 1 torre de vigilància.
• 1 caseta SOS.
• 1 dutxa.
• 1 màstil de senyals.
• 2 cartells informatius.
• 1 passarel·la.
• 6 papereres.
• 1 mòdul aseo.
• 1 balizament.

Des del GOB denunciam les següents irregularitats:

I. S’explota de manera manifestament il·legal un aparcament de vehicles, al servei del quiosc-bar, a la parcel·la núm. 300, del polígon 31.
Aquesta parcel·la està qualificada com ANEI, i a l’àmbit territorial de l’espai protegit xarxa natura 2.000, LIC i ZEPA.
Així mateix existeix degudament constatat l’àmbit d’interès comunitari 1240 “penya-segats en vegetació de costes mediterrànies amb Limonium spp. Endèmics”
En infracció a l’Ordenació del Territori, contemplada als articles 319 i 320 del CP.

II.- També s’explota de manera manifestament il·legal un segon aparcament de vehicles, més petit, tot davallant a la cala, al servei dels cambres i cuiners del quiosc-bar.

III.- Existeix un magatzem al servei del quiosc, situat a la parcel·la 648 del polígon 31.

IV.- La instal·lació elèctrica del quiosc-bar no és subterrània.

V.- El quiosc-bar incompleix de manera manifesta el límit d’emetre renou a un nivell màxim de 50 dB de les 8:00 hores a les 21:00 hores i de 45 dB a partir de les 21:00 hores.

VI.- El quiosc-bar incompleix el tractament de les aigües residuals, segons les condicions de l’explotació temporal.

VII.- El quiosc-bar incompleix la contaminació lumínica, atès que l’àrea on s’ubica, hi viuen espècies d’ocells protegits que figuren a l’Annex I de la Directiva 2009/147/CE de 30 de novembre, relativa a la conservació de les aus silvestres.

VIII.- El quiosc-bar incompleix de manera manifesta la condició núm. 6 de la Demarcació de Costes respecte del màxim de les 10 taules i 40 cadires situades en els 50 m2 no tancats.

Per tot això des del GOB hem demanat la paralització i clausura d'aquests aparcaments il·legals de cala sa Nau, al servei del quiosc-bar, amb la imposició de les sancions administratives pertinents, amb escrit a Demarcació de Costes, Ajuntament de Felanitx i també es remetrà a la Direcció General de Biodiversitat i al Seprona.


Comentarios

Ahora en portada
Noticias Mallorca