Opinión
El GOB valora la materialización algunas reivindicaciones ecologistas en materia de legislación territorial, pero advierte: no es suficiente y la urgencia es extrema

El GOB valora la materialización algunas reivindicaciones ecologistas en materia de legislación territorial, pero advierte: no es suficiente y la urgencia es extrema

Actualizado el 01/02/2023 14:55                Compartir

La setmana passada el Govern va aprovar dues normes rellevants en matèria territorial: la modificació de la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), el Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria urbanística i va acabar el termini suggeriments a la proposta del Consell de Mallorca relativa a la Llei de la Serra de Tramuntana.

La materialització de les propostes ecologistes

Són tres normes que determinen una aparent voluntat política de posar en valor la necessitat de protegir el territori, posar en valor els espais naturals, reforçar la protecció front l’especulació i les voràgines constructores que han apuntalat el nostre model econòmic, i un inici de contenció del creixement urbanístic als municipis que segueix al camí ja iniciat amb el decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori.

Des del GOB, fa temps que reclamam mesures en aquest sentit:

 • la necessitat de desclassificació de sòls urbanitzables
 • la necessitat de reforçar les mesures de protecció dels espais naturals i les seves zones properes,
 • la necessitat de fer una mirada nova i revisió dels planejaments urbanístics

Per altra banda, des del GOB consideram també que el context econòmic i ecològic global es troba davant un escenari sense precedents que obliga a repensar el que fins ara han estat els puntals d’una especialització econòmica a les Illes basada en el turisme i la construcció. Aquest model econòmic i territorial requereix un replantejament radical que comença necessàriament per la contenció/prohibició (protegir en molts casos implica restriccions prohibitives en la legislació urbanística i territorial, i no ha de fer por políticament) de les dinàmiques que, fins ara, eren les habituals i que es basaven en el creixement sense límits. plasmada en les planificacions territorials, urbanístics i sectorials.

Davant això consideram positives algunes de mesures que impliquen aquestes normes d’entre les quals volem destacar:

L’ampliació de les àrees naturals d’especial interès (ANEI) en 145 hectàrees,
La prohibició del desenvolupament de nous sòls urbanitzables en tots els municipis quan les necessitats residencials es puguin resoldre amb actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana(més del 15% del sòl vacant).
S’estén el règim de protecció preventiva també als espais de la xarxa Natura 2000
Es plantegen algunes mesures de protecció directa en el cas de la proposta de llei de la Serra de Tramuntana

Cal anar més enllà.

Tot i això consideram que les normes malmeten una gran oportunitat pel que fa als següents aspectes:

 • El Decret Llei hauria pogut obligar via modificació de les NNSS i Pla Territorial de Mallorca a la desclassificació de bosses de sòl urbanitzables.
 • Era el moment d’abordar via Llei la inedificabilitat del sòl rústic i la prohibició de la construcció de piscines particulars en sòl rústic i també en l’àmbit urbà.
 • Especialment pel que fa a la Serra des del GOB hem proposat via al·legació la Llei de la Serra de Tramuntana - i havíem plantejat amb anterioritat a l’aprovació del DL9/2020 al Govern - que donada la realitat de l’existència - encara- de sòls vacants a Serra de Tramuntana que tenen classificació de sòls urbanitzables en virtut de planejaments aprovats fa dècades, quan el context social i mediambiental era un altre totalment diferent. “Els terrenys de la Serra de Tramuntana amb classificació urbanística urbanitzables que no tinguin dotació completa de serveis, passen a tenir la classificació de no urbanitzables”.
 • Precisament l’aspecte que consideram més discutible de la proposta de llei de la Serra és l’enfocament turístic, plantejat en termes d’impuls i desenvolupament. Seria més responsable un enfocament d’ordenació i decreixement.
 • D’altra banda, consideram inadmisible que s’hagi habilitat la LECO precisament per possibilitar, en clara contradicció amb el que pretén la pròpia modificació, habilitar l’aparcament de cala Agulla.
 • En aquest sentit esmentar que a més, ha caigut una de les esmenes, proposades per Mes per Mallorca i rebutjada pel PSIB-PSOE, que consideràvem essencial: la desclassificació de la urbanització Pinars de Bonaire que amenaça una àrea d’especial interès natural que limita amb l’emblemàtic campament de la Victòria a Alcúdia.

Avanç d’algunes de les propostes del GOB en matèria territorial front les eleccions autonòmiques i municipals

Aprofitant així l’obertura que aquestes iniciatives polítiques han propiciat en relació al debat essencial que ens cal sobre política i model territorial, des del GOB avançam algunes de les propostes que llançarem en les properes setmanes en relació a aquest aspecte de cara a les properes eleccions autonòmiques i municipals.

Seguim insistint en la necessitat d’una revisió profunda del model territorial per fer front als nous reptes econòmic, ecològics i socials i que pugui plasmar-se “Pacte social per transformar radicalment el model territorial” que tengui com a pilars fonamentals:

 • Revisió en profunditat i adaptació dels instruments d’ordenació a la transformació ecosocial del model territorial: DOT, PTM i planificacions urbanístiques.
 • Abordar el repte demogràfic a les Illes des de la perspectiva de justícia social.
 • Reconversió sense creixement i desclassificació.
 • Protecció integral del sòl rústic.
 • Prioritzar i defensar l'accés a l'habitatge des de les polítiques públiques, partint de la situació d’emergència habitacional que pateixen les Illes.
 • Aturar l'especulació.
 • Prohibició de compravenda de cases o terrenys a no residents sense acreditar un mínim de 5 anys de residència per acabar amb l’especulació.
 • Acabar amb l’amnistia que permet concedir llicències a urbanitzacions sense clavegueram.
 • Impulsar una planificació de desconstrucció, recuperació i adaptació de la zona litoral, com a mesura fonamental en un context insular.
 • Incidir en la restauració d'ecosistemes degradats.
 • Ampliar la xarxa i el nivell de protecció d’espais naturals.
 • Moratòria de construcció d’infraestructures.

Venen nous temps i nous reptes, sense precedents. El gir és inevitable i la urgència, extrema.


Comentarios

Ahora en portada
Noticias Mallorca