Cultura

El Consell finalitza la restauració del conjunt etnològic de Pol·lentia

El Consell finalitza la restauració del conjunt etnològic de Pol·lentia

Actualizado el 13/03/2019 17:56                Compartir

Els operaris del Consell de Mallorca, format per 3 fusters i ferrers i 2 picapedrers, han procedit avui a la instal·lació de la maquinària per extreure aigua de la Sínia de l’Hort d’en Copido. Una sínia que s’ha construit de bell nou al taller de restauració de Patrimoni HistoricoIndustrial, ubicat a Son Bonet. Es tracta d’una sínia de cadufos, la tipologia més antiga de Mallorca. Per construir-la s’ha utilitzat fusta extreta de les finques que hi ha entorn a la ciutat romana de Pol·lèntia, bàsicament d’ametller i d’ullastre. Per a aixecar la paret de la sínia s’ha emprat també pedra de la pròpia sínia i del seu entorn, concretament de pedra maressenca, pròpia del litoral i d’aquesta zona d’Alcúdia. S’ha duit a terme mitjançant la tècnica de pedra en sec.


Durant el dematí s’ha muntat la roda, el jou i la rodeta de la sínia. Es preveu que la instal·lació estigui acabada durant la setmana que ve.


La finca anomenada de l’Hort d’en Copido, propietat del Consell de Mallorca està ubicada al voltant de la ciutat romana de Pol·lèntia i es situa dins l’àrea de proteccció BIC de la ciutat. Entre el 2017 i el 2018 el Servei de Patrimoni ha restaurat el conjunt etnològic format per la mateixa sínia, un aqüeducte que conduïa aigua que s’extreia de la sínia fins a un safareig, una caseta d’estris agrícoles i una soll. Tot sota la supervisió dels tècnics de la Unitat de Patrimoni Historicoindustrial. El material que s’ha hagut d’adquirir per reconstruir els elements desapareguts és fidel als materials originals. Així mateix, les tècniques emprades són les que més s’assemblen a les utilitzades a l’època com ara la pedra en sec per a la construcció dels murs, la teula seca i l’encanyissada per a les cobertes.


El Servei de Patrimoni estudia ara la fórmula per incloure el conjunt dins la Ruta dels Molins de l’Euroregió que impulsa el Consell de Mallorca amb l’objectiu que pugui rebre visites del públic en general.


El projecte ha tengut un cost de 94.900 euros, 14.900 euros per la restauració i 80.000 euros en mà d’obra.


Comentarios

Ahora en portada
Noticias Mallorca